Ashton 10 Count Sampler

$108.98

1-Ashton VSG Robusto, 5 1/2 x 50
1-Ashton VSG Sorcerer, 7 x 49
1-Ashton Maduro #20, 5 1/2 x 44
1-Ashton Maduro #40, 6 x 50
1-Ashton Cabinet #8, 7 x 49
1-Ashton Cabinet Pyramid, 6 x 52
1-Ashton Classic Magnum, 5 x 50
1-Ashton Classic 898, 6 1/2 x 44
1-Ashton Puro Sol Corona Gorda, 5 3/4 x 46
1-Ashton Puro Sol Belicoso, 4 3/4 x 49

In stock

Ashton 10 Count Sampler

$108.98

SKU: Ashton 10 Count Sampler Categories: , Tags: ,